Home / DOTA2 / กติกาการแข่งขัน Signature Gaming DotA2 Championship 2016

กติกาการแข่งขัน Signature Gaming DotA2 Championship 2016

tournament2-logo

หมายเหตุ** ห้ามผู้เล่นในทีมตามรายชื่อต่อไปนี้ลงแข่งขัน : Signature Trust, iDeal Gigabyte, EagleEyes Gigabyte, Neolution Esports, What Up Dude, No Snipe, Typhoon Gaming และ Bravery (Marvo Gaming)

*****หากตรวจพบทีมที่กระทำผิด ทางรายการจะตัดสิทธิ์ทีมดังกล่าวทิ้ง และทำการแบนผู้เล่นในทีมจากทุกการแข่งขันของ Signature Gaming โดยทันที

กฎการเข้าแข่งขัน Signature Gaming DotA2 Championship

1. สามารถนัดเวลาการแข่งขันได้ที่กลุ่ม Signature Gaming DotA2 Championship 2016 ชองแต่ละภาค

นัดหมายและรายงานผลได้ที่

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87           %e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad

%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89           %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad

2. เริ่มการแข่งขันเวลา 20.00 น. สายได้ไม่เกิน 30 นาที และต้องรายงานผลภายใน 24.00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน
3. การเลื่อนการแข่งขัน ต้องแข่งให้เสร็จก่อนเวลา 18.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • หัวหน้าทีมทั้ง 2 ทีม ต้องยินยอมรับทราบร่วมกันที่จะให้มีเลื่อนการแข่งขันเกิดขึ้น และรายงานข้อคกลงก่อนเวลา 24.00น.
 • กรณีตกลงเลื่อนการแข่งขัน แต่ไม่มีการแจ้งข้อตกลงให้แอดมินทราบภายในเวลา 24.00 น. ของวันแข่ง ทั้งสองทีมจะถูกปรับแพ้บายทันที
 • ในกรณีที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมหรือไม่สามารถเลื่อนการแข่งขันได้ ทีมที่มีความพร้อมแข่งขันภายในเวลา 20.30 มีสิทธิ์ขอชนะบายได้ทันที, หากไม่พร้อมทั้งสองทีมจะถูกปรับแพ้บายทั้งสองทีม


4. ทั้ง 2 ทีมสามารถเป็นฝ่าย Create Game ได้อิสระโดยมีการนัดหมายก่อน, ทีมที่ได้รับการถ่ายทอดสดในวันนั้นๆ จะถูกกำหนดเวลาโดย Admin หรือ Moderator ของ Signature Gaming โดยจะมีทีมงานเป็นผู้ติดต่อเพื่อบอกพาสเวิร์ดห้องเอง
5. สามารถมีผู้เล่น Stand-in ได้ไม่เกิน 2 คน โดยคนที่เหลืออีก 3 คนต้องใช้ ID ที่ลงทะเบียนไว้มาแข่งขัน (อ้างอิงตาม Steam Link ของผู้สมัคร) ยกเว้นได้มีการเริ่มเกมเกิดขึ้นแล้ว ถือว่าอีกทีมยอมรับให้มีการเปลี่ยนแปลง

กติกาในการแข่งขัน
การตั้งค่าห้องแข่งขัน
การเซทค่า Lobby

 • GAME MODE – Captains Mode
 • First Draft : Random
 • SERVER LOCATION – South East Asia
 • Enable cheats – ไม่ให้มีการโกง
 • VERSION – Tournament, ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎการแข่งขัน
 • DOTA TV DELAY – ดีเลย์5 นาที

อื่นๆ 
1. สามารถทำการ Share Unit ได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
3. ห้ามใช้ข้อผิดพลาดต่างๆในตัวเกม (Bug): ปรับแพ้ทันที

Re game & Load Game
1. หากมีผู้เล่นหลุดออกจากเกมในช่วง 10 นาทีแรก และไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้

 • ในกรณีที่ยังไม่มี การ Kill หรือ ป้อมโจมตีถูกทำลาย ให้ทำการออกเกมแล้วเริ่มเกมใหม่ โดยใช้ Mode -ap และต้องเลือก Hero เหมือนเดิมทั้ง 2 ทีม
 • หากมีการ Kill หรือป้อมถูกทำลายแล้ว สามารถดำเนินการแข่งขันต่อไปได้ ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะกลับเข้ามาหรือไม่ก็ตาม
 • หากเกิน 10 นาทีของเกมส์ไปแล้วและมีการหลุดออกจากเกมส์โดยไม่สามารถกลับเข้ามาได้และมีการขอ Load Game จะต้องได้รับการยินยอมจากหัวหน้าทีมทั้ง 2 ฝ่ายโดย Dota2 จะมีระบบ Auto Save game ทุกๆ 10 นาที, หากไม่มีการยินยอมจากทั้ง 2 ทีมจะต้องทำการแข่งขันต่อไปจนจบเท่านั้น

Pause Game
1. หากผู้เข้าแข่งขันเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือเหตุจำเป็นที่จะต้องหยุดเกม (Pause) ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอหยุดเกมได้ทีมละไม่เกิน 5 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที หากเกิน 5 นาทีแล้วยังไม่กลับเข้ามา อีกทีมสามารถขอเริ่มเกมต่อได้เลย
2. หากผู้เข้าแข่งขันเกิดหลุดออกจากเกม ให้หยุดเกม (Pause) ได้ทันที
3. ผู้เข้าแข่งขันจะกดเริ่มเกม (Unpause) ได้ต่อเมื่อทั้งสองทีมส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้ว
4. หากหยุดเกมนอกเหนือจากการเกิดปัญหา หรือหยุดเกมในเหตุการณ์ที่ไม่สมควร จะถูกเตือนก่อน 1 ครั้ง ถ้าถูกเตืนถึง 3 ครั้ง ในเกมนั้นจะถูกปรับแพ้ทันที

การรายงานผลการแข่งขัน
1. ปิดรับการรายงานผลเวลา 24.00 น.
2. Screen Shot ที่ใช้รายงานผลจะต้องเป็น Screen Shot ของเกมส์ที่แข่งขันเท่านั้น
3. ทีมที่รายงานผลการแข่งขันไม่ถูกต้อง หลังจากปิดรับการรายงานผลการแข่งขัน 24.00น. ปรับแพ้ทันที

การโพสรายงานผลการแข่งขัน

ให้โพสรายงานผลในกลุ่มที่ภูมิภาคของตนเองแข่งขัน

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87           %e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad

%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89           %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad
————————————————————–

วิธีโพสรายงานผล 

 1. Screen Shot ภาพจบเกมส์สำหรับ Match ที่แข่งขัน
 2. คอมเมนท์ใต้ภาพ : ทีม A vs ทีม B – ทีม A ชนะ

————————————————————–

การแก้ไข ปรับแต่ง Screen Shot ถือเป็นโทษร้านแรง : หากตรวจพบจะถูกปรับแพ้ทันที พร้อมแบนทีมผู้กระทำผิดจาก Signature Gaming DotA2 Championship 2016

มารยาทในการแข่งขัน Tournament
1. การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา ปรับแพ้ทันที
2. การตั้งชื่อไม่สุภาพ ไม่สามารถลงแข่ง Tournament ได้
3. การเยาะเย้ย ถากถาง ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ ต่อทีมเข้าแข่งขัน ปรับแพ้ทันที

หมายเหตุ****
1. กฏกติกาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในระหว่างการแข่งขัน โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฏ กติกาอย่างชัดเจน ถ้าเกิดมีการทำผิดกฏ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ได้ทันที
3. คำตัดสินของกรรมการผู้ทควบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Facebook Comments

Comments

About pinkle

pinkle

Check Also

PUBG : Sparker ย้ายออกจาก SiG PUBG สถานีต่อไป…โปรดติดตาม

หลังเพิ่งร่วมทีมคว้าอันดับ 7 รายการ Asia Pacific Predator League 2019 มาเมื่อวานสดๆร้อนๆ  Songphol ‘Sparker‘ Phaichiarphat ก็ได้ประกาศแยกตัวจาก  Signature PUBG เพื่อเดินหน้าเก็บประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเป็นตัวช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของเขาต่อไปในอนาคต แน่นอนครับว่าการออกทีมของ Sparker …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *